81.000

Thành phần: Rau bó xôi, bí đỏ, táo, nho khô, hạnh nhân thái lát, phomai ricotta, sốt mù tạt

Ingredients: Spinach, pumkin, apple, raisin, flaked almond, ricotta chesse, mustard wasabi dressing

Danh mục: