70.200

Thành phần: Củ dền, củ đậu, dưa chuột

Ingredients: Beetroot, jimaca, cucumber

Danh mục: