70.200

Thành phần: Cà rốt, dứa, chanh leo

Ingredients: Carrot, pineapple, passionfruit

Danh mục: