70.200

Thành phần: Lê, dứa, cà rốt, húng tây

Ingredients: Pear, pineapple, carrot, basil

Danh mục: