102.600

Thành phần: Vỏ hoành thánh, heo hầm xé, củ cải muối, cà chua bi, sốt mù tạt BBQ

Ingredients: Wonton, pulled pork, radish pickle, cherry tomato, BBQ wasabi sauce

Danh mục: