102.600

Thành phần: Vỏ hoành thánh, bò băm, cà chua bi, dứa, sốt mayo cay

Ingredients: Wonton, ground beef, cherry tomato, pineapple, chili mayo sauce

Danh mục: