70.200

Pineapple Kombucha: Trà đen, dứa, hồi, quế

Lemongrass Kombucha: Trà đen, xoài, sả

Saffron Kombucha: Trà đen, chanh leo, nhụy hoa nghệ tây

Beetroot Kombucha: Trà đen, củ dền, gừng

Peach Kombucha: Trà đen, đào, cam, sả

Apple Kombucha: Trà đen, táo, bạc hà

Mango Kombucha: Trà nhài, xoài

Danh mục: