70.200

Thành phần: Bó xôi, ổi, táo, chanh leo

Ingredients: Spinach, guava, apple, passionfruit

Danh mục: