48.600

Thành phần: Guabao nguyên cám, xà lách ro-men, thịt viên, cà tím, sốt xíu mại

Ingredients: Whole wheat guabao, romaine, meatball, eggplant, xiu-mai sauce

Danh mục: