48.600

Thành phần: Gua bao nguyên cám, xà lách ro-men, gà sốt Hàn Quốc, bắp cải trộn

Ingredients: Whole wheat guabao, romaine, orange chicken, coleslaw

Danh mục: