48.600

Thành phần: Guabao nguyên cám, xà lách ro-men, bò steak, kim chi, cà chua sấy

Ingredients: Whole wheat Guabao, romaine, beef steak, kimchi, sun-dried tomato

Danh mục: