171.720

Thành phần: Cơm gạo lứt, bò steak, măng tây, củ cải muối, bí ngòi, sốt nấm

Ingredients: Brown rice, beef steak, asparagus, radish pickle, zucchini, mushroom sauce

Danh mục: