150.120

Thành phần: Baoger, bò, xà lách ro-men, cà chua, củ cải muối, pho mai, sốt mayo cay

Ingredients: Baoger, beef, romaine, tomato, radish pickle, chesse, sriracha mayo dressing

Danh mục: